Utdelings steder og utdelings dager.

Her vil vi fortelle om utdelingene og bilder fra dem. Dagene vi er hvor vil også komme frem her.


Her vil det komme bilder fra utdelingen osv.

Kaken som ble laget til første presentasjon av bussen vår.

Her vil det komme bilder fra utdelingen osv..

Her vil det komme bilder fra utdelingen osv.

Her vil det komme bilder fra utdelingen osv.

Her vil det komme bilder fra utdelingen osv.

På denne siden skal vi vise dere hva som skjer. Vi

skal også komme med hvordan samarbeidet med de andre går.


Vi har hatt en vanskelig start!!

Vi har fått sett at det å starte noe frivillig i Norge er hardt. De som var med på prosjektet fra starten av har trekt seg  og nå er vi bare to personer igjen. De som skulle hjlpe oss med det elektriske har også trekt seg.

Det viktigsteVi arbeider med å skaffe mer penger til prosjektet: 


Samarbeid med Narkomisjon

Samarbeid med GateTeamet i Oslo


Har flyttet til Hadeland

Daglig leder av foreningen har flyttet til Hadeland og vil forsøke å starte der oppe.

Vi skal være der for dere hver dag.

KONTAKT OSS


Hadeland: 

                                                           E-post: post@gatebarnasfar.no


--------------------------------

GAVER MOTTAS PÅ:


0531.58.69961