Kors på Halsen fra RØDE KORS

Vi valgte å kalle dette bildet FORVENTNINGER,

hva finnes på den andre siden

---------------------------------------- 

Bildet under er tatt av Bent Velling, fra Sarpsborg bildet har Gatebarnasfar fått lov til å låne.

Dette er bilde av bussen vår som står på Kongsberg.


Det er et håp om å få den på veien slik at den kan tas i bruk til formålet den er byggd for, nemlig å dele ut mat til trengende en gang i uken.

Håpet er å få den istand, vi jobber veldig mye med saken om dagen.

Det vil komme underside om bussen slik at dere kan følge den, når den blir ferdig, og hvilke dager den blir å finne på veien.Matsentralen Oslo vil bli det stedet vi kommer til å hente mye av maten vi skal dele ut .

Vi ser nå på hvordan frakt kostnadene slår ut med å hente mat i Oslo.

GRASROTANDELEN


Hvis du trykker på bilde over kan du søtte:

Gatebarnas Far Hadeland.

Vi har org. nr.  994 427 717 som du setter inn så kommer vi opp.