Trenger du noen å snakke med

i disse tider !

Redd Barna

Sidefor Barn og Unge !

Trykk på figuren.

Kors på Halsen fra RØDE KORS

Vi jobber nå med å få startet opp på Hadeland


Presentasjon:


Non-profit frivillighet for rusavhengi, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre


Matsentralen Oslo vil bli det stedet vi kommer til å hente mye av maten vi skal dele ut .

Vi ser nå på hvordan frakt kostnadene slår ut med å hente mat i Oslo.

GRASROTANDELEN


Hvis du trykker på bilde over kan du søtte:

Gatebarnas Far Hadeland.

Vi har org. nr.  994 427 717 som du setter inn så kommer vi opp.

Vi valgte å kalle dette bildet FORVENTNINGER,

hva finnes på den andre siden

---------------------------------------- 

Bildet under er tatt av Bent Velling, fra Sarpsborg bildet har Gatebarnasfar fått lov til å låne.

unsplash