Bussen hadde et  stort kjøleskap

Slik så bussen vår ut

Fra utdelingsrommet hvor de kunne ta mat.

Om Gatebarnasfar som startet i Bærum, er nå i ferd med å flytte virksomheten til Hadeland.

1.mai 2009 ble Gatebarnasfar Bærum startet og hatt mye motgang. Vi var da en avd under Gjøvik som nå har blitt en stiftelse. Aktiviteten med å få hele prosjektet i gang er nå å få bussen på veien. Slik at vi kan starte med utdeling av mat i 2014, i Bærum og de andre stedene.


Vi har i dag 27.03.14 fortsatt ikke klart å få bussen på veien, den står i Kongsberg uten skilt og forsikring. Dette prosjektet kan dere følge her.


Bussen ble et prosjekt som desverre ikke lot seg å gjennom føre da kostnadene ble alt for store. Vi ser på nye prosjekter om dagen.


De som var med å starte Gatebarnasfar i Bærum har flyttet til Hadeland og vil forsøke få dette i gang der opp. Så det jobbes nå med å få i stand et nytt styre


Her kommer noen av de som har hjelpt oss i gang, ikke alle vil være med på denne siden. Vi takker dere alle.

Vi har hatt en utrolig vanskelig start!!

Det jobbes nå med å sette i stand et nytt styre som skal fortsette arbeidet for å komme i gang på Hadeland.

Send oss noen ord !